Project Description

Una pròtesi biònica per als trastorns vestibulars que millorarà la vida de milions de persones en ajudar-les a recuperar el seu equilibri postural

BionicVEST preveu oferir una solució innovadora, altament tecnològica i comercialment viable per als greus trastorns vestibulars amb el potencial de millorar la vida de milions de persones en ajudar-les a recuperar el seu equilibri postural. Bionic VEST aspira a ser la tercera pròtesi biònica en la història humana després de l’implant coclear i la pròtesi retiniana. L’implant coclear és l’única pròtesi biònica capaç de restaurar satisfactòriament un sentit. El rendiment de la pròtesi retiniana és tecnològicament limitat i permet una resolució relativament baixa i només activitats bàsiques diàries. Una pròtesi vestibular pot sobrepassar el seu rendiment en quant a convertir-se en una realitat comercial.

El vertigen d’origen vestibular té un predomini global del 38% en ancians. Comporta un alt risc de caigudes, de discapacitat funcional permanent i fins i tot de causar la mort del pacient. A més els incapacita per a realitzar activitats quotidianes com conduir i fins i tot caminar.

Els costos totals associats són al voltant de 60.000 milions d’euros a Europa. S’estima que almenys 100 milions de persones a tot el món podrien beneficiar-se d’un implant vestibular com a solució eficaç a aquesta malaltia. Restaurar la funció dels laberints vestibulars no era possible fins avui. Els actuals dispositius, sota recerca, detecten canvis en la velocitat angular dels moviments cefàlics a través de giroscopis i fan servir aquesta informació per estimular els canals semicirculars. No obstant això, no codifiquen acceleracions verticals i horitzontals, que és el que es fa servir per detectar forces gravitacionals, mantenir la posició de peu dret i restablir el sentit d’auto posició. Les acceleracions lineals són detectades per un conjunt diferent d’estructures que són més complexes i difícils d’accedir: el sàcul i l’utricle.

Aquest projecte desenvoluparà el primer sistema per reproduir elèctricament les acceleracions lineals en l’òrgan otolític estimulant els seus extrems neurals.

El projecte té tres fases: disseny del dispositiu, fabricació i assaig clínic.
Per tant, els objectius seran:
1) Estudiar per primera vegada les vies vestibulars a través de l’estimulació elèctrica del sàcul-utricle
2) Desenvolupar un sistema de telemetria vestibular de resposta per analitzar el potencial d’acció provinent del nervi vestibular
3) Dissenyar, fabricar i provar la primera pròtesi vestibular que restaura el sentit de les acceleracions lineals.

Els principals objectius són demostrar la seguretat d’un implant vestibular per humans, determinar la seva eficàcia en la restauració de la funció vestibular mitjançant el mesurament de la millora en el pacient i justificar-ho per la millora en la seva qualitat de vida.

Participants:

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (SPAIN)
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (SPAIN)
DIENST NEUS-KEEL-OOR SINT-AUGUSTINUS ANTWERPEN (BELGIUM)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (ITALY)
COCHLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (UK)

Convocatòria:
H2020-FETOPEN-1-2016-2017

Topic:

FETOPEN-01-2016-2017 – FET-Open research and innovation actions

Finançament Obtingut:
2.899.690 €

Data d’inici del projecte:
01-09-2018

Durada:
48 mesos

Altres Projectes Financats