Project Description

Noves tecnologies per al processament de minerals de Tantani i Tungstè, materials indispensables per a la EU

L’economia moderna depèn en gran mesura de matèries primeres específiques i es preveu que aquesta dependència augmentarà en un futur pròxim. La majoria d’aquestes matèries primeres són molt escasses a la UE i, les que tenim, són de baixa puresa, barrejades amb agregats complexos i de baix grau que s’han de sotmetre a un procés de separació que consumeix grans quantitats d’energia i aigua. Això fa que, a més, algunes vegades la seva explotació sigui inviable pels costos de producció.

Com la UE és actualment dependent d’alguns d’aquests materials, segons ha identificat la iniciativa EIP, la nostra societat exigeix ​​processos d’extracció més eficients per contribuir a crear una independència europea total en aquestes matèries primeres crítiques.

Els minerals de tungstè i tàntal són dos CRM reconeguts. El mercat actual està dominat per la Xina i Rússia (entre d’altres), i a Europa la (limitada) producció de tungstè es concentra principalment en el Regne Unit, Espanya i Portugal. D’altra banda, el tàntal és un element clau en l’electrònica, amb una clara dependència de la UE sobre la producció externa, ja que és escassa a Europa (només l’1% de la producció mundial es concentra a la UE).

Coneixent aquesta situació, el Projecte OptimOre proposa la recerca i desenvolupament de tecnologies de modelatge i control, utilitzant detecció avançada i control industrial avançat mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial per al processament més eficient i flexible de minerals de tàntal i tungstè, des del procés de trituració fins al procés de separació, amb participació d’actors internacionals rellevants en el camp de la mineria a la investigació (Chalmers University – Dr. Magnus Evertsson, Exeter University amb el Dr. Richard Pascoe, Freiburg University amb el Dr. Holberg Lieberwirth, entre d’altres).
El projecte proposa una col·laboració de 3 anys entre 8 socis de 4 països diferents.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193894/factsheet/en

Cost Total Projecte:
5.084.468,75 €

Finançament Obtingut:
5.084.468,75 €

Data d’inici del projecte:
01-12-2014

Durada:
40 mesos

Altres Projectes Financats