Project Description

Dispositiu de salut personal per a la gestió remota i autònoma de la malaltia de Parkinson

L’objectiu específic i final del projecte Rempark és desenvolupar un Sistema de Salut Personal (PHS) amb capacitats de detecció, resposta i tractament de circuit tancat per al control de pacients amb malaltia de Parkinson (EP) a dos nivells:

En el primer nivell, el projecte desenvoluparà un sistema de monitorització portàtil capaç d’identificar en temps real l’estat motor dels pacients amb EP i avaluar l’estat d’ON / OFF / Disquinesia amb una sensibilitat superior al 80% i una especificitat més gran al 80% en operació durant condicions ambulatòries, i també desenvoluparà un sistema de guia de marxa capaç d’ajudar al pacient en temps real durant les seves activitats diàries.

En un segon nivell, l’anàlisi intel·ligent de les dades proporcionades pel primer nivell, recolzat amb un sistema de gestió de la malaltia, permetrà al neuròleg a càrrec accedir a informació precisa i fiable per decidir sobre el tractament que millor s’adapti al pacient, millorant el control de la seva malaltia, en particular per a ajustar l’anomenada “finestra terapéutica”.

Per a aconseguir aquest objectiu global, s’han d’assolir quatre objectius principals:

Identificació de l’estat motor en temps real.

Desenvolupament d’un sistema de guiat de marxa.

Desenvolupament d’una interfície d’usuari per recopilar retroalimentació directa del pacient.

Desenvolupament d’un servidor per a permetre la interacció amb el metge a càrrec i realitzar un seguiment de l’evolució de la condició del pacient.

Per a aconseguir els objectius descrits, es desenvoluparà un Sistema de Salut Personal habilitat amb telemedicina per a la gestió remota de la malaltia de Parkinson en les seves etapes mitjana i avançada.

Convocatòria:
FP7-ICT-2011-7

Topic:
ICT-2011.5.1 ICT-2011.5.1

Cost Total Projecte:
4.730.000 €

Finançament Obtingut:
3.280.000 €

Data d’inici del projecte:
01-11-2011

Durada:
42 mesos

Altres Projectes Financats