Project Description

Tractament bacterià radicalment innovador per a aigües residuals industrials recalcitrants

Les indústries manufactureres són responsables de grans càrregues de contaminants descarregats a l’aigua. Com cada aigua residual té una composició diferent, cadascuna d’elles requereix un tractament específic per eliminar els contaminants. Els tractaments són cars i, en general, la seva eficiència és bastant baixa, tant com del 20% en alguns sectors.

A més, les regulacions mediambientals de la UE s’estan tornant més estrictes. Aquests fets estan posant a la indústria en greu risc: les fàbriques es poden veure obligades a tancar a causa dels alts costos i l’incompliment de les regulacions, que porta a sancions molt altes.

El nostre client, l’empresa espanyola Amapex Environement SLU, ha desenvolupat RIBATI, un servei integral de tractament d’aigües residuals industrials basat en 3 elements clau:

1) el producte actiu, compost per una barreja d’una soca bacteriana específica que ja ha estat registrada i una selecció de 12 oligoelements; 2) el Smart Doser Unit, un dispositiu automàtic exclusiu que ajusta la dosi, el temps, la temperatura i el cicle de vida del producte actiu; i 3) un servei integral que inclou un estudi preliminar, la instal·lació, el manteniment, el subministrament del producte actiu i l’anàlisi recurrent de les aigües residuals tractades.

RIBATI ha estat provat amb més de 30 clients potencials amb resultats prometedors: genera un estalvi de fins al 59% i permet la reutilització de l’aigua en algunes indústries, com el sector tèxtil. S’adapta a les necessitats de la indústria i també s’adapta a les necessitats de cada client individual.

Per tal d’aconseguir la subvenció que necessitaven per dur a terme el seu projecte, Amapex es va presentar a la convocatòria d’Octubre de 2019 de l’EIC Accelerator, i, després de passar la fase d’entrevista a Brussel·les, estem encantats de comunicar que ho han aconseguit.

És una gran alegria per a Aristos compartir aquest èxit d’Amapex i els desitgem molta sort en el desenvolupament d’aquest fantàstic projecte.

Convocatòria:
H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 (SME Instrument)

Topic:
EIC-SMEInst-2018-2020: SME instrument

Cost Total Projecte:
 1.649.631,25€

Finançament Obtingut:
717.854,00 €

Data Inici Projecte:
01-03-2020

Durada:
24 mesos

Amapex és una empresa espanyola amb seu a Barcelona, ​​que ofereix una àmplia gamma de serveis integrals relacionats amb la neteja i el tractament d’aigües contaminades per l’activitat industrial, la bioremediació de sòls contaminats per efluents del petroli i altres activitats industrials, i la gestió de l’impacte social derivat de la contaminació ambiental.

Altres projectes finançats