Project Description

Una teràpia dirigida eficaç i segura per al tractament de la miastenia gravis (MG)

La Miastenia Gravis (MG) és una malaltia rara que afecta a 2 de cada 10.000 persones. Malgrat ser rara, la MG és la malaltia neuromuscular autoinmunitària crònica més comuna. La MG causa debilitat en els músculs esquelètics, que són els responsables de respirar i moure totes les parts del cos, inclosos els braços i les cames.

La MG impedeix que els pacients puguin desenvolupar-se plenament en les activitats quotidianes, cosa que condueix sovint a l’atur i redueix considerablement la seva qualitat de vida. A més, molts d’aquests pacients poden experimentar una crisi miasténica, la curació de la qual és molt costosa i que pot portar fins i tot a la mort. Actualment no existeix cap cura per a la MG: hi ha més de 30 assaigs clínics relacionats en curs, però la majoria d’ells són tractaments exclusivament simptomàtics.

El nostre client, l’empresa sueca Toleranzia AB, està desenvolupant TOL2, una teràpia innovadora amb gran potencial per curar la MG: serà la primera teràpia que indueixi la remissió de la malaltia a llarg termini. TOL2 es basa en una tecnologia que utilitza el poder intrínsec del sistema immunològic per tractar malalties autoimmunitàries.

Per realitzar el seu projecte, Toleranzia AB es va presentar a la convocatòria de novembre de 2018 de la fase 1 de l’Instrument de PIME i ens complau comunicar que, després d’obtenir una nota de 13.88, han aconseguit la subvenció necessària per a dur a terme les tasques requerides en aquesta fase.

Des d’Aristos, estem molt satisfets d’haver participat en aquest gran assoliment de Toleranzia AB i els desitgem molt d’èxit en el desenvolupament del seu fantàstic projecte, que podrà millorar qualitativament, i fins i tot salvar, la vida de tantes persones.

Convocatòria:
H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 (SME Instrument)

 Topic:
EIC-SMEInst-2018-2020: SME instrument

Cost total Projecte:
 71.429 €

 Finançament Obtingut:
50.000 €

 Data Inici Projecte:
01-02-2019

 Durada:
6 mesos

Toleranzia AB, és una empresa sueca de recerca i desenvolupament farmacèutic que desenvolupa medicaments que utilitzen el poder intrínsec del sistema immunològic per tractar malalties orfes autoimmunitàries. Aquests medicaments es dirigeixen específicament a la causa de la malaltia i poden curar-la o alleujar-la en gran mesura, en comptes de només reduir els símptomes, com els tractaments actualment disponibles.

Altres projectes finançats