Publicades dades de la convocatòria de setembre

El portal de la Comissió Europea ha publicat les dades més destacades de la recent convocatòria del 6 de setembre de la fase 1 de l’instrument per a PIMEs del programa Horitzó 2020. La convocatòria ha estat un èxit rotund de participació.

En aquesta ocasió s’han presentat 2130 propostes d’innovació procedents de 43 països, de les quals, la majoria (26%) anaven dirigides al tòpic TIC (547), seguides per Energia (231) i nanotecnologia (202).

D’entre els països que més propostes han enviat es troben Itàlia (340) i Espanya (338), que entre els dos suposen el 31% del total de propostes presentades, i Regne Unit (129).

La següent convocatòria és al novembre i serà la darrera vegada que les propostes es divideixin per tòpics, però abans ens trobarem amb la darrera convocatòria de fase II d’aquest any, que tindrà lloc a l’octubre.

Si us interessa presentar a Horitzó 2020 la proposta del vostre projecte d’innovació, nosaltres us podem ajudar a redactar-la amb el nostre servei de preparació de propostes o, si ja la teniu escrita i voleu que analitzem el vostre treball per a donar-vos consells que us puguin ser útils per millorar-la, també tenim un servei de revisió de propostes.

 

Segueix-nos a Twitter.