GREEN CALL 2020

Amb l’objectiu de dirigir els nostres sistemes socioeconòmics cap a un camí més sostenible, aquest any la Comissió Europea ha decidit dedicar una convocatòria, dins el programa EIC Accelerator, a fomentar la inversió en innovacions que impulsin la sostenibilitat i donin suport a la competitivitat i el lideratge de la UE en tecnologies netes.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és convertir Europa en el primer continent neutral en clima i líder mundial en economia circular i tecnologies netes, el que va de la mà amb la preservació i restauració d’ecosistemes i àrees rurals.
Els projectes han de contribuir significativament a al menys un dels següents objectius de sostenibilitat:

– Augmentar l’ambició de mitigació i / o adaptació climàtica de la UE;
– Subministrament d’energia neta, assequible i segura;
– Transició de la indústria a una economia neta i / o circular (inclosa la prevenció i / o reciclatge de residus);
– Construir i renovar de manera eficient en energia i recursos;
– Accelerar el canvi cap a una mobilitat sostenible i intel·ligent;
– Transició a un sistema alimentari just, saludable i ecològic;
– Preservar i restaurar ecosistemes i biodiversitat;
– Realitzar una ambició de contaminació zero i un ambient lliure de tòxics.

Des d’Aristos, estem treballant intensament amb els nostres clients per a contribuir en aquesta convocatòria, que considerem de vital importància, amb tantes innovacions d’excel·lent qualitat i ecològicament responsables com ens sigui possible. Perquè la salut del nostre ecosistema ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.

Més informació sobre la Green Call

Segueix-nos a Twitter.