Els clients d’ARISTOS varien des de petites i mitjanes empreses fins a universitats, empreses farmacèutiques, importants hospitals i institucions públiques o privades de qualsevol tipologia: