A ARISTOS tenim com a col·laboradors diferents tipus d’entitats, des de centres d’investigació, col·legis oficials, institucions públiques i consultories.